RNDr. Jiří Hejhálek
Jiří Hejhálek

osobní stránky

Setkání v Mokré

Kdo přehání konzumaci zpráv hlavních českých zpravodajských kanálů, zachvátí ho pesimismus a zhloupne, což je hlavní důvod jejich existence.

Uvěří, že Evropu zachrání už jen prusko-ruský model vládnutí, který všechno zdaní, zavede pořádek a převýchovu bláznů, kteří "blouzní" o svobodě, samostatnosti a osobní odpovědnosti.
Myšlenka provázanosti Prusů a Rusů není moje, ale psala ji historie. Ta nechala pruský živel vyrašit kdesi mezi Ruskem, Litvou a Polskem, kolem Kaliningradu. Hlavní rozdíl mezi Prusy a Rusy je, že zatímco ti první už ovládali celou, skoro neobydlenou východní Evropu a severní Asii, Prusi museli a musí dobývat zalidněnou Evropu. A až teď se to snad „daří“ v podobě EU. Hlavní snahou dnešní EU je strašit Ruskem, aby tak netrčely snahy o ustavení EU, založené na předpisech, drilu a poslušnosti.

V červnu se konal venkovní veletrh Expo Mokrá. Ten sice měl v náplni hlavně popularizaci a prodej těžebních strojů a související techniky, avšak hlavně se ho účastnili úspěšní a zajímaví lidé, kteří měli co říci k dnešnímu dění. Nechyběly ani uvedené úvahy. Lidé, kteří se živí špičkovou technikou a obchodem, vesměs pozorují dnešní lavinu příkazů, zákazů, daní a houfování lidí do poslušných šiků s obavami.

Naštěstí má současná EU a ČR, její vzorný poddaný, kvetoucí alternativu a tou je třeba hrdé Švýcarsko, ze kterého až do Mokré přicestoval jeden z vystavovatelů. Vychutnala jsem si s ním velmi zajímavý rozhovor, který posílám dál:
Češi nevědí, že Švýcarsko má vždy vyrovnaný rozpočet a důchodový systém osvobozený od škodlivé hrabivosti státu. Ten je založen na osobním investování, kterým si budoucí důchodce sám buduje pravidelný pasivní příjem. Má-li ho zajištěn, může odejít do důchodu třeba ve třiceti.
Se švýcarským hostem jsme se bavili i o plebiscitu, kde šlo o to, bude-li každý občan dostávat pravidelný měsíční příspěvek 1000 franků z rozpočtu. Švýcaři to odmítli. „Mnoho lidí by sváděl, aby se o svoji budoucnost nestarali, nepracovali a spoléhali se na pomoc jiných,“ vysvětlil Švýcar. Vyspělost tohoto národa mě fascinovala a zejména to, že sázka na svobodu a samostatnost jednotlivce dělá zázraky.

Myslím, že je to dne jediná známá cesta vpřed.

Helena Hejhálková

publikováno: 17.08.2016