RNDr. Jiří Hejhálek
Jiří Hejhálek

osobní stránky

Kniha Kolapsy složitých společností

od Josepha A. Taintera je místy až trhující a hlavně poučná. Například kolaps Římské říše byl nevyhnutelný, protože její vůdci do poslední chvíle nepochopili, že něco dělají špatně.

A byli zbabělí špatné věci měnit. Římská říše zkolabovala na složitost. Aby si udrželi moc, investovali její vůdci do složitosti (předpisy, úřady, daně, armáda apod.). A když pak náklady na složitost přerostly výnosy, řešili to ještě větší složitostí: vyšší daně, nové daně, ražení peněz z levných kovů, nábory úřednictva a vojska, přitvrzování předpisů, utahování šroubů. V reakci na to lidé prodávali půdu, která je už neuživila, prodávali děti do otroctví, sami otročili, nebo přebíhali k barbarům. Rezignovali a přecházeli do daňové pasivity.

V souvislosti s letošními volbami lze říci, že naši dnešní vůdci se z historie nepoučili a jako kolovrátek recyklují staré praktiky Římanů. Nenávidějí svobodné podnikání a obchod, které se učí z vlastních chyb. A budují nádenickou a dotační přídělovou společnost. Hlavní strany „zředili“ a potom ovládli levicoví intelektuálové. Což zajistí, že se nic nezmění, ať vhodíte do urny jakýkoliv lístek. Co tedy dělat?

Co se týče stavebnictví, je tu dobrá zpráva. Mají-li stavby stát a sloužit, musí v tomto sektoru vládnout rozum. A tak tomu skutečně je, a to díky architektům, inženýrům, řemeslníkům, dodavatelům a uživatelům staveb. I když zde rozum ani zdaleka nevládne sám, přesto je stavebnictví zdravější a zajímavější, než žvanivé a abstraktní profese. A hlavně má inspirující dosah za hranicemi svého působení, kromě české politické technologie.

Až půjdete k volbám, vezměte rozum do hrsti a zaškrtněme jen toho, kdo uvažuje a mluví normálně, své myšlenky umí říkat a prosazovat je, i když kvůli tomu nevznikne koalice. Jinak je zbytečné chodit k volbám. Volbou nejmenšího zla volíme jen katastrofu.

(lehce upravený úvodník z časopisu SI z dubna 2017)

Jiří Hejhálek

publikováno: 25.04.2017